1399/10/13

یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان رشته حسابداری | اسفند 1390

حسابداری حقوق و دستمزد یازدهم دوره دوم متوسطه- فنی حسابداری (خدمات) اسفند 1390

سوال های آزمون تئوری دروس تخصصی رشته حسابداری:
مفاهیم و روش های آماری ۱ و ۲
ریاضیات و امور مالی
حسابداری صنعتی (مقدماتی)
حسابداری شرکتها
اصول حسابداری ۱و ۲
امور عمومی و بازرگانی
سازمان مدیریت
ریاضی ۲
ا

پاسخنامه کلیدی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 15

لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

نوع آزمون : مسابقات و المپیادها
بازدید : 2222
بروزرسانی شده در 1399/10/13