سؤالات طبقه‌بندی شده ریاضیات کنکور سراسری | ریاضیات پایه

ریاضیات کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی خرداد 1397

مناسب برای رشته های:
- ریاضی فیزیک کنکور سراسری
- علوم تجربی کنکور سراسری
مباحث:
اتحاد، توان، ریشه‌گیری، معادلات و نامعادلات، تعیین علامت، رابطۀ بین ضرایب معادله و ریشه‌ها، تغییر متغیر، تعداد و علامت ریشه‌ها، نمودار تابع درجۀ دوم، تقاطع دو منحنی، معادلات و نامعادلات چندجمله‌ای، معادلات و نامعادلات گویا و گنک، نمودار توابع قدرمطلقی، معادلات و نامعادلات قدرمطلقی، تابع جزء صحیح، تابع، دامنه و و برد، ترکیب توابع، تابع یکی به یک و وارون تابع، تابع نمایی و لگاریتمی، معادلات لگاریتمی، تقسیم ک.م.م و ب.م.م
درسنامه به همراه تست های 37 سال کنکور ریاضیات پایه (تجربی وریاضی) که فیلم حل تمام این تست هادر همین
سایت قرارداده خواهد شد.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 54
نوع آزمون : سؤالات طبقه‌بندی شده
بازدید : 1009
بروزرسانی شده در 1397/3/13