{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1393/12/4

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم دبستان | فصل 6: جمع و تفریق

دبستان سوم ریاضی

ازمون ریاضی فصل 6 شامل درس های؛
حل مساله ی ساده تر،
مقایسه ی عددها،
جمع و تفریق،
جمع در جدول ارزش مکانی،
تفریق در جدول ارزش مکانی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم دبستان | فصل 6: جمع و تفریق
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 40229
ثبت شده در 1393/12/4