1397/4/9

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی پایه نهم گزینۀ دو سال 97-96 | مرحلۀ 1 تا مرحلۀ 5

جامع دروس نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت 1397

شامل:
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه نهم گزینۀ دو | مرحله 1: 14 آبان 96
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه نهم گزینۀ دو | مرحله 2: 24 آذر 96
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه نهم گزینۀ دو | مرحله 3: 29 دی 96
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه نهم گزینۀ دو | مرحله 4: 20 اسفند 96
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه نهم گزینۀ دو | مرحله 5: 14 اردیبهشت 97

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 135
نوع آزمون : آزمون پیشرفت تحصیلی
بازدید : 11802
بروزرسانی شده در 1397/4/9