{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1398/11/1

آزمون مدادکاغذی ریاضی ششم دبستان | فصل 4: تقارن و مختصات

دبستان ششم ریاضی بهمن 1397

1. مفهوم مرکز تقارن و تقارن مرکزی را می‌داند.
2. شکل‌هایی که دارای مرکز تقارن و محور تقارن می‌باشند را می‌شناسد.
3. تقارن مرکزی شکل‌ها را رسم می‌کند.
4. قرینه رأس شکل‌ها را مشخص می‌کند.
5. رأس و مساحت شکل‌های مختلف روی صفحه مختصات را مشخص می‌کند.
6. نحوه استفاده از محور مختصات را می‌داند.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون مدادکاغذی ریاضی ششم دبستان | فصل 4: تقارن و مختصات
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 24562
بروزرسانی شده در 1398/11/1