{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1396/10/24

آزمون نوبت اول ریاضی کلاس ششم ناحیه زارچ و میبد یزد | سنجش سه ماهۀ اول

دبستان ششم ریاضی یزد زارچ دی

مباحث :
فصل 1: عدد و الگوهای عددی
فصل 2: کسر
فصل 3: اعداد اعشاری

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون نوبت اول ریاضی کلاس ششم ناحیه زارچ و میبد یزد | سنجش سه ماهۀ اول
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 4722
ثبت شده در 1396/10/24