1396/9/28

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم دبستان استان خراسان رضوی با پاسخ | نوبت صبح مرحله اول 97-96

جامع دروس چهارم دبستان خراسان رضوی آذر 97

- قرآن و هدیه های آسمان 10 سوال
- فارسی (مهارتهای خواندن و نوشتن) 15 سوال
- مطالعات اجتماعی 5 سوال
- علوم تجربی 15 سوال
- ریاضی 20 سوال

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 8
نوع آزمون : آزمون پیشرفت تحصیلی
بازدید : 3732
ثبت شده در 1396/9/28