1396/9/12

آزمون پیشرفت تحصیلی جامع دروس نهم تفکر خلاق | آذر 96

جامع دروس نهم دوره اول متوسطه یزد آذر 1396

مباحث :
تعدادسوال:85
دروس قرآن وپیام ها ،فارسی،علوم،ریاضی،عربی،زبان انگلیسی،مطالعات اجتماعی
بودجه بندی :مطالب تدریس شده درماه مهروآبان وهفته اول آذر

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 9
نوع آزمون : آزمون پیشرفت تحصیلی
بازدید : 1008
ثبت شده در 1396/9/12