1398/5/2

جزوه‌ی سوال و جواب علوم تجربی ششم دبستان | درس 1 تا 14

علوم تجربی ششم دبستان خوزستان امیدیه شهيد آلبو شوکه بهمن 1397

مباحث :
درس اول: زنگ علوم
درس دوم: سرگذشت دفتر من
درس سوم: کارخانه ی کاغذ سازی
درس چهار: سفر به اعماق زمین
درس پنجم: زمین پویا
درس ششم: ورزش و نیرو (1)
درس هفتم: ورزش و نیرو (2)
درس هشتم: طراحی کنیم و بسازیم
درس نهم: سفر انرژی
درس دهم: خیلی کوچک، خیلی بزرگ
درس یازدهم: شگفتی های برگ
درس دوازدهم: جنگل برای کیست؟
درس سیزدهم: سالم بمانیم
درس چهاردهم: از گذشته تا آینده

جزوه ی سوال و جواب

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 45
نوع آزمون : کتاب، تحقیق، جزوه و درسنامه
بازدید : 65535
بروزرسانی شده در 1398/5/2