1396/4/24

آزمون تستی ادبیات فارسی پایۀ هشتم هماهنگ دبیرستان های نمونه دولتی استان قم با کلید | درس 1 تا 14

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه قم فروردین

مباحث :
ستايش
** فصل اول: زیبایی آفرینش **
درس 1: پیش از اینها
درس 2: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر
** فصل دوم: شکفتن **
درس 3: ارمغان ایران
درس 4: سَفَر شکفتن
** فصل آزاد: ادبیات بومی (1) **
درس 5: آزاد
** فصل سوم: سَبکِ زندگی **
درس 6: راهِ نیک‌بختی
درس 7: آداب نیکان
درس 8: آزادگی
** فصل چهارم: نام‌ها و یادها **
درس 9: نوجوان باهوش، آشپز زادۀ وزیر، گریۀ امیر
درس 10: قلم سحر آمیز، دو نامه
درس 11: پرچم داران
** فصل پنجم: اسلام و انقلاب اسلامی **
درس 12: شیرِ حق
درس 13: ادبیات انقلاب
درس 14: یاد حسین

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3
نوع آزمون : سوالات تستی
بازدید : 1126
بروزرسانی شده در 1396/4/24