1395/11/25

آزمون تستی ادبیات فارسی هشتم | درس 1 تا 11

فارسی هشتم دوره اول متوسطه اسفند 1395

شامل 15 سوال تستی از مباحث‎:
** فصل اول: زیبایی آفرینش **
درس 1: پیش از اینها
درس 2: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر
** فصل دوم: شکفتن **
درس 3: ارمغان ایران
درس 4: سَفَر شکفتن
** فصل آزاد: ادبیات بومی (1) **
درس 5: آزاد
** فصل سوم: سَبکِ زندگی **
درس 6: راهِ نیک‌بختی
درس 7: آداب نیکان
درس 8: آزادگی
** فصل چهارم: نام‌ها و یادها **
درس 9: نوجوان باهوش، آشپز زادۀ وزیر، گریۀ امیر
درس 10: قلم سحر آمیز، دو نامه
درس 11: پرچم داران

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

نوع آزمون : سوالات تستی
بازدید : 9699
بروزرسانی شده در 1395/11/25