{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1398/11/10

فعالیت عملکردی مبحث سطح و متراژ | فصل 5: اندازه گیری

دبستان ششم ریاضی اسفند

دبستان شاهد امام جعفر صادق(ع)
در این فعالیت سعی شده است دانش آموزان مباحث مربوط به سطح و متراژ را در زندگی آشنا شوند.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

فعالیت عملکردی مبحث سطح و متراژ | فصل 5: اندازه گیری
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون عملکردی
بازدید : 3769
بروزرسانی شده در 1398/11/10