1395/11/6

آزمون نوبت اول ادبیات فارسی نهم دبیرستان استعدادهای درخشان شهید باهنر کرج | دی 95

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه البرز ناحیه 3 کرج شهید باهنر 3 دی 1395

همراه پاسخنامه: پاسخنامه در پایان فایل آزمون قرار دارد.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : آزمون نوبت اول
بازدید : 1559
ثبت شده در 1395/11/6