{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جامع دروس 1393/10/13

نمونه پیک نوروزی چهارم دبستان | سال 1393

دبستان چهارم جامع دروس فروردین 1393

این پیک منطبق بر کتابهای سال چهارم دبستان در سال 1393 است. البته همانطور که استحضار دارید تعدادی از درس ها مانند ریاضی، در سال 1394 تغییرات اساسی داشته اند.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نمونه پیک نوروزی چهارم دبستان | سال 1393
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 15

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : پیک نوروزی و تابستانه
بازدید : 2658
ثبت شده در 1393/10/13