1395/4/19

جواب کاربرگه های 1 تا 18 مطالعات اجتماعی نهم

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت

مباحث :
درس 1: گوي آبي زيبا
درس 2: حركات زمين
درس 3: چهره زمين
درس 4: آب فراوان، هواي پاك
درس 5: پراكندگي زيست بوم‌هاي جهان
درس 6: زيست بوم‌ها در خطرند
درس 7: جمعيت جهان
درس 8: جهان نابرابر
درس 9: ايراني متحد و يكپارچه
درس 10: اوضاع اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي ايران در عصر صفوي
درس 11: تلاش براي حفظ استقلال و اتحاد سياسي و سرزميني ايران
درس 12: در جست و جوي پيشرفت و رهايي از سلطه‌ي خارجي
درس 13: انقلاب مشروطيت، موانع و مشكلات
درس 14: ايران در دوران حكومت پهلوي
درس 15: انقلاب اسلامي ايران
درس 16: ايران پس از انقلاب اسلامي
درس 17: فرهنگ
درس 18: هويت
درس 19: كاركردهاي خانواده
درس 20: آرامش در خانواده
درس 21: نهاد حكومت
درس 22: حقوق و تكاليف شهروندي
درس 23: بهره وري چيست؟
درس 24: اقتصاد و بهره وري

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 15
نوع آزمون : راهنمای گام به گام
بازدید : 31707
ثبت شده در 1395/4/19