1395/4/9

آزمون تستی 10 سوالی علوم نهم | زیست شناسی و زمین شناسی

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت

مباحث :
فصل هشتم: زمین ساخت ورقه ای
فصل نهم: آثاری از گذشته زمین
فصل دهم: نگاهی به فضا
فصل یازدهم: گوناگونی جانداران
فصل دوازدهم: دنیای گیاهان
فصل سیزدهم: جانوران بی مهره
فصل چهاردهم: جانوران مهره دار
فصل پانزدهم: با هم زیستن

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 2579
ثبت شده در 1395/4/9