{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هدیه‌های آسمانی 1402/02/3

طرح درس روزانه هدیه‌های آسمانی سوم | درس 12: سخن آسمانی

دبستان سوم هدیه‌های آسمانی بهمن 1401

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با کتاب قرآن آشنا شوند.
اهداف جزئی و رفتاری:
از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:
1. آشنایی با قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان
2. تمایل به خواندن قرآن و انس با آن
3. آشنایی با پیام قرآنی.
....

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس روزانه هدیه‌های آسمانی سوم  | درس 12: سخن آسمانی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 665
ثبت شده در 1402/02/3