{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1402/02/1

ارزشیابی فصل 4 و 5 | ریاضی ششم دبستان ادیب خرمشهر

دبستان ششم ریاضی خوزستان خرمشهر ادیب بهمن 1401

آزمون ریاضی فصل 4 و5
اندازه گیری و مساحت و تقارن و مختصات
سوالات مختلف جهت دوره تمامی مطالب درسی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

ارزشیابی فصل 4 و 5 | ریاضی ششم دبستان ادیب خرمشهر
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 172
ثبت شده در 1402/02/1