1395/2/31

آموزش نکات مهم درس مطالعات اجتماعی نهم با الگوی چارت | درس 21 تا 24

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت

مباحث :
درس 21: نهاد حكومت
درس 22: حقوق و تكاليف شهروندي
درس 23: بهره وري چيست؟
درس 24: اقتصاد و بهره وري

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 11
نوع آزمون : کتاب، تحقیق، جزوه و درسنامه
بازدید : 10227
ثبت شده در 1395/2/31