{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/11/30

آزمونک ریاضی ششم دبستان پلارک | خط و زاویه

دبستان ششم ریاضی کرمان رفسنجان حاج محمد پلارک اسفند 1401

آزمونک ریاضی مبحث محاسبه زاویه ها درس چهارم از فصل پنج ریاضی ششم دبستان شامل سوألات جای خالی و محاسبه شکل های مختلف زاویه.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمونک ریاضی ششم دبستان پلارک | خط و زاویه
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 327
ثبت شده در 1401/11/30