چند روزه که پیداش نیست!

حسین حسن خانی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

استان کرمان، شهر زرند

دبستان شهید بهشتی زرند

این صفحه 650 بار بازدید شده

39

رتبه در کشور

1

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
اینجانب حسین حسن خانی ساکن استان کرمان شهرستان زرند مدت 27 سال مشغول به تدریس در هر سه مقطه دبستان ، دوراول ودوم دبیرستان ودر وهم اکنون در پایه چهارم دبستان مشغول به تحصیل هستم. وبه کار خود عشق می ورزم و سطح تحصلات این جانب کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ودر زمینه تحقیق پژوهش هم جندین مورد موفق به کسب رتبه های اول استانی تجربیات برتر در حوزه سنجش وارزشیابی شده ام .ودر زمینه های طرح جابر، نماز ، مهارتهای زندگی ،طرح شهاب نیز به نتایج قبل توجه ی دست یافته ام ومورد تقدیر قرار گرفته ام . امیدوارم مورد قبول خداوند دانا توانا قرار گیرد .

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش چهارم علوم تجربی چهارم مطالعات اجتماعی چهارم هدیه های آسمانی چهارم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 26 سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی