امروز اینجا بود!

بهنام کیانی شاهوندی

فوق لیسانس ادبیات فارسی

استان خوزستان، شهر ایذه

دبیرستان علاقمندان ایذه

این صفحه 829 بار بازدید شده

79

رتبه در کشور

4

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه
دبیر رسمی ادبیات فارسی متوسطه دوم
سرگروه ادبیات فارسی منطقه‌ی دهدز
دبیر نمونه‌دولتی متوسطه‌ی دوم علاقه‌مندان

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش هفتم فارسی و نگارش هشتم فارسی و نگارش نهم فارسی (1) دهم علوم و فنون ادبی (1) دهم فارسی (2) یازدهم علوم و فنون ادبی (2) یازدهم فارسی (3) دوازدهم علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • سابقه تدریس در ادبیات فارسی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی