امروز اینجا بود!

داریوش کیان ارثی

لیسانس مهندسی مکانیک

استان اصفهان، شهر اصفهان

دبستان گلشیرازی 2 ناحیه 5 اصفهان

این صفحه 662 بار بازدید شده

387

رتبه در کشور

49

رتبه در استان

6

رتبه در ناحیه
هنر من این است که آموخته های خود را در اختیار دیگران بگذارم.

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش ششم ریاضی ششم علوم تجربی ششم مطالعات اجتماعی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • دبستان گلشیرازی 2 پایه ششم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی