امروز اینجا بود!

نسیم محمدی

استان اصفهان، شهر شهرضا

دبیرستان بدیع شهرضا

این صفحه 424 بار بازدید شده

244

رتبه در کشور

36

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی