امروز اینجا بود!

فاطمه ایزدی

لیسانس آموزش زبان انگلیسی

استان اصفهان، شهر کاشان

دبیرستان فاطمه زهرا (س) کاشان

این صفحه 10,032 بار بازدید شده

335

رتبه در کشور

37

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

انگلیسی هفتم انگلیسی هشتم انگلیسی نهم زبان انگلیسی (1) دهم زبان انگلیسی (2) یازدهم زبان انگلیسی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • چهارسال سابقه تدریس کتاب های مدرسه و کتاب های آموزشگاهی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی