امروز اینجا بود!

هادی سپهر

لیسانس علوم تربیتی

استان خراسان رضوی، شهر نقاب

دبستان شهدای انداده جوین

این صفحه 739 بار بازدید شده

56

رتبه در کشور

7

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی