یکم وقته که رفته

هادی سپهر

لیسانس علوم تربیتی

استان خراسان رضوی، شهر نقاب

دبستان شهدای انداده جوین

این صفحه 2,122 بار بازدید شده

347

رتبه در کشور

39

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 4 سال تدریس در اموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی