چند روزه که پیداش نیست!

مهدی حلاجی

لیسانس علوم تربیتی

استان اصفهان، شهر کاشان

دبستان لاجوردی 1 کاشان

این صفحه 1,020 بار بازدید شده

358

رتبه در کشور

44

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش ششم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 5 سال تدریس در پایه های ابتدائی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی