داود علمی

لیسانس زبان انگلیسی

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

مدرسه شیخ عطار 2 ناحیه 1 تبریز

این صفحه 2,131 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

انگلیسی هفتم انگلیسی هشتم انگلیسی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق کاری

  • 25سال تدریس درمدارس دولتی وغیرانتفاعی و آموزشگاههای زبان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی