ازش بی خبریم!

الهام قلی اوغلی

دکتری ادبیات فارسی

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

دبیرستان دانش پژوه علوی ناحیه 1 تبریز

این صفحه 318 بار بازدید شده

942

رتبه در کشور

111

رتبه در استان

20

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری فارسی و نگارش هفتم عربی هفتم فارسی و نگارش هشتم عربی هشتم فارسی و نگارش نهم عربی نهم فارسی (1) دهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی