امروز اینجا بود!

عذرا عرفانی

فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استان همدان، شهر همدان

دبیرستان شهید حجه فروش ناحیه 2 همدان

این صفحه 1,279 بار بازدید شده

57

رتبه در کشور

1

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

جغرافیای ایران دهم جغرافیا (2) یازدهم جغرافیا (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 17 سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی