امروز اینجا بود!

مهری حسن پور

لیسانس ادبیات فارسی

استان تهران، شهر تهران

دبیرستان فدک منطقه 16 تهران

این صفحه 1,192 بار بازدید شده

450

رتبه در کشور

57

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی