امروز اینجا بود!

شیدا حسن پور

لیسانس ادبیات فارسی

استان تهران، شهر تهران

دبیرستان فدک منطقه 16 تهران

این صفحه 231 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی