ازش بی خبریم!

علی رضا رضازاده

فوق لیسانس

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

دبیرستان آذرفنون ناحیه 4 تبریز

این صفحه 1,482 بار بازدید شده

477

رتبه در کشور

46

رتبه در استان

8

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی