امروز اینجا بود!

عزیز نعمتی

فوق دیپلم آموزش ابتدایی

استان فارس، شهر شیراز

دبیرستان خورسنديان 2 ناحیه 1 شیراز

این صفحه 1,087 بار بازدید شده

700

رتبه در کشور

66

رتبه در استان

15

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی