امروز اینجا بود!

پونه سخاوتی

فوق لیسانس ادبیات فارسی

استان تهران، شهر تهران

دبیرستان عترت منطقه 4 تهران

این صفحه 3,719 بار بازدید شده

144

رتبه در کشور

16

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 15 سال

  تالیفات

  • معلم یار انتشارات منتشران

  • شب امتحان خیلی سبز

  • جامع علوم و فنون .

  گواهینامه و افتخارات

  • دارای رتبه برتر کلاسی در آزمونهای قلمچی و گاج و مرآت

  • طراح برتر سوالات دیماه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی