عباس نوری

مقطع: دوره اول متوسطه
گروه آموزشی: معارف اسلامی (هدیه ها، قرآن و عربی)
استان: زنجان
شهر: زنجان
ناحیه آموزشی: ناحیه 2 زنجان
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: دینی وعربی
مدرسه محل کار:
تلفن: 09194662098
ایمیل: abbas_noori_54@yahoo.com

محتوای های ثبت شده

پرسش های پاسخ داده شده

جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب است؟

اگر برکشوری حمله شد بر همه واجب است در جنگ  شرکت کنند.

28 آبان
پیامبران برای تصحیح راه انسان ها ابتدا چه کاری می کردند؟

پیامبران ابتدا شناخت را که زیر بنای رفتار است اصلاح می کردند سپس احکام و قوانین الهی را بیان می کردند.

28 آبان