امروز اینجا بود!

امید طبرسا

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی

استان گلستان، شهر گرگان

دبستان ستارگان 2 گرگان

این صفحه 367 بار بازدید شده

579

رتبه در کشور

13

رتبه در استان

6

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی پنجم ریاضی ششم علوم تجربی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی