شمسی شعبانی

فوق لیسانس تاریخ

استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه

شهدای پروین زاد ناحیه 2 کرمانشاه

این صفحه 1,062 بار بازدید شده

دبیر و سرگروه رشته تاریخ، آموزش و پروررش ناحیه 2کرمانشاه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی