خیلی وقته که نیومده

محسن بیگی حبیب آبادی

لیسانس برق الکترونیک

استان اصفهان، شهر اصفهان

دبیرستان دکتر هشترودی ناحیه 3 اصفهان

این صفحه 371 بار بازدید شده

913

رتبه در کشور

200

رتبه در استان

48

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی ششم ریاضی هفتم ریاضی و آمار (1) دهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 2 سال ریاضیات دبیرستان و 4 سال ریاضیات دبستان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی