امروز اینجا بود!

حمید عابدی منفرد

لیسانس ریاضی

استان مرکزی، شهر اراک

دبستان شهید مصطفی خمینی ناحیه 1 اراک

این صفحه 907 بار بازدید شده

372

رتبه در کشور

8

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی