یکم وقته که رفته

حمید عابدی منفرد

لیسانس ریاضی

استان مرکزی، شهر اراک

دبستان شهید مصطفی خمینی ناحیه 1 اراک

این صفحه 2,095 بار بازدید شده

474

رتبه در کشور

10

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 20 سال سابقه تدریس

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی