خیلی وقته که نیومده

هادی شیرمحمدلی

لیسانس علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

استان گلستان، شهر گنبدکاووس

دبستان احمد قلی محمدی 2 گنبد کاووس

این صفحه 753 بار بازدید شده

357

رتبه در کشور

6

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش چهارم ریاضی چهارم فارسی و نگارش پنجم ریاضی پنجم فارسی و نگارش ششم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

 • سابقه تدریس

  گواهینامه و افتخارات

 • مدیر کل

 • معاون وزیر

 • ورود به مرحله ی کشوری

 • معاون مدیر کل

 • درس پژوهی

 • مرزی و عشایری

 • مرزی و عشایری

 • شرکت در جشنواره

 • روش های نوین

 • دوم درس پژوهی شهرستان

 • اول الگوهای برتر تدریس عشایری استان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی