چند روزه که پیداش نیست!

ابوالقاسم ذبیحی

لیسانس علوم تربیتی

استان مازندران، شهر

دبستان شهید صدری گلوگاه

این صفحه 1,266 بار بازدید شده

388

رتبه در کشور

19

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
معلم رسمی مدارس شهرستان گلوگاه - سابقه درخشان در تدریس خصوصی و گروهی - برطرف کردن مشکلات و اختلالات یادگیری فراگیران با روشهای نوین آموزشی

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش اول ریاضی اول علوم تجربی اول فارسی و نگارش دوم ریاضی دوم علوم تجربی دوم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • آموزگار پایه دوم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی