چند روزه که پیداش نیست!

سحر مطاعی

فوق لیسانس علوم تربیتی - مدیریت آموزشی

استان تهران، شهر تهران

دبستان تزکیه منطقه 1 تهران

این صفحه 403 بار بازدید شده

123

رتبه در کشور

17

رتبه در استان

4

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش دوم ریاضی دوم علوم تجربی دوم هدیه های آسمانی دوم قرآن دوم هنر دوم فارسی و نگارش سوم ریاضی سوم علوم تجربی سوم مطالعات اجتماعی سوم هدیه های آسمانی سوم قرآن سوم هنر سوم فارسی و نگارش چهارم ریاضی چهارم علوم تجربی چهارم مطالعات اجتماعی چهارم هدیه های آسمانی چهارم قرآن چهارم هنر چهارم فارسی و نگارش پنجم ریاضی پنجم علوم تجربی پنجم مطالعات اجتماعی پنجم هدیه های آسمانی پنجم قرآن پنجم کار و فناوری پنجم هنر پنجم هوش، خلاقیت و استعداد ششم فارسی و نگارش ششم ریاضی ششم علوم تجربی ششم مطالعات اجتماعی ششم هدیه های آسمانی ششم قرآن ششم کار و فناوری ششم هنر ششم تفکر و پژوهش ششم مشاوره تحصیلی ششم فارسی و نگارش هفتم علوم تجربی هفتم مطالعات اجتماعی هفتم پیام های آسمان هفتم انگلیسی هفتم عربی هفتم تفکر و سبک زندگی هفتم فارسی و نگارش هشتم علوم تجربی هشتم مطالعات اجتماعی هشتم پیام‌های آسمان هشتم انگلیسی هشتم عربی هشتم فارسی و نگارش نهم علوم تجربی نهم مطالعات اجتماعی نهم پیام‌های آسمان نهم انگلیسی نهم عربی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • یکسال تدریس پایه دوم ابتدائی

  • دو سال تدریس مطالعات اجتماعی دوره راهنمایی

  • دو سال تدریس تفکر و سبک زندگی دوره راهنمایی

  • دو سال تدریس سواد رسانه ای دوره دوم متوسطه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی