ازش بی خبریم!

احمد نادربیگی

لیسانس دبیری زبان و ادبیات فارسی

استان همدان، شهر لالجین

دبیرستان امام حسین (ع) لالجین

این صفحه 1,386 بار بازدید شده

115

رتبه در کشور

3

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مقصودی
تدریس در مدارس دولتی و غیر انتفاعی

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش هفتم فارسی و نگارش هشتم فارسی و نگارش نهم فارسی (1) دهم نگارش (1) دهم علوم و فنون ادبی (1) دهم فارسی (2) یازدهم نگارش (2) یازدهم علوم و فنون ادبی (2) یازدهم فارسی (3) دوازدهم نگارش (3) دوازدهم علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم فارسی و نگارش (1) دهم فارسی و نگارش (2) یازدهم فارسی و نگارش (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی