خیلی وقته که نیومده

محمدرضا غفارزاده

فوق لیسانس شیمی تجزیه

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

دبیرستان میثاق 2 ناحیه 3 تبریز

این صفحه 202 بار بازدید شده

339

رتبه در کشور

36

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

علوم تجربی هفتم علوم تجربی هشتم علوم تجربی نهم شیمی (1) دهم شیمی (2) یازدهم شیمی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • مدرس شیمی دهم

  • مدرس شیمی یازدهم

  • مدرس شیمی دوازدهم

  • مدرس علوم هفتم

  • مدرس علوم هشتم

  • مدرس علوم نهم

  گواهینامه و افتخارات

  • دوم استانی در درس شیمی دهم در آزمون هماهنگ کشوری مرآت

  • دوم استانی در درس شیمی یازدهم در آزمون هماهنگ کشوری مرآت

  • کسب رتبه های اول و دوم و سوم کشوری در مسابقات نانو شیمی نادکاپ شریف

هنوز هیچ محتوایی برای این دبیر ثبت نشده است.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی