امروز اینجا بود!

داود صادقی

لیسانس دبیری زبان و ادبیات فارسی

استان اصفهان، شهر اصفهان

دبیرستان تجدد ناحیه 4 اصفهان

این صفحه 509 بار بازدید شده

423

رتبه در کشور

53

رتبه در استان

10

رتبه در ناحیه
همکار فرهنگی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی