ازش بی خبریم!

علی مرادی زیریان

لیسانس دبیری ریاضی

استان آذربایجان شرقی، شهر کلیبر

دبیرستان پیامبر اعظم عشایری

این صفحه 67 بار بازدید شده

325

رتبه در کشور

36

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه
کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره آموزش و پرورش عشایراستان آذربایجان شرقی
مدرس ریاضیات هفتم و هشتم‌و نهم و ریاضیات دوره دوم متوسطه برای تمامی رشته ها

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی (1) دهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

هنوز هیچ محتوایی برای این دبیر ثبت نشده است.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی