امروز اینجا بود!

محمد مهدوی خواه

لیسانس ریاضی کاربردی

استان تهران، شهر تهران

مدرسه آفرینش منطقه 5 تهران

این صفحه 357 بار بازدید شده

365

رتبه در کشور

50

رتبه در استان

9

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی هفتم ریاضی هشتم ریاضی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • ۹ سال سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی منطقه ۵ تهران

  تالیفات

  • همکاری با انتشارات جویا مجد

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی