امروز اینجا بود!

محمد شاکری زاده

لیسانس کارشناس آموزش ابتدایی

استان هرمزگان، شهر دهبارز

دبستان شهدای کربلا رودان

این صفحه 1,874 بار بازدید شده

343

رتبه در کشور

15

رتبه در استان

4

رتبه در ناحیه
محمد شاکری زاده کارشناس آموزش ابتدایی و مدرس درس ریاضی چهارم و پنجم وششم جدیدوآموزگارپایه ی ششم از استان هرمزگان-شهرستان رودان -دبستان شهدای کربلا

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی