ازش بی خبریم!

حسیـن رحمـان پـور

فوق لیسانس الهیات و معارف اسلامی (فقـه و مبـانـی حقـوق اسلامـی)

استان خراسان رضوی، شهر رشتخوار

مدرسه دکتر اقبالی رشتخوار

این صفحه 3,384 بار بازدید شده

144

رتبه در کشور

14

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

پیام های آسمان هفتم عربی هفتم قرآن هفتم پیام‌های آسمان هشتم عربی هشتم قرآن هشتم پیام‌های آسمان نهم عربی نهم قرآن نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی