ازش بی خبریم!

محمد یوسف خواجوی

لیسانس مطالعات اجتماعی

استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند

مدرسه شهید مصطفائی درمیان درمیان

این صفحه 513 بار بازدید شده

507

رتبه در کشور

15

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

مطالعات اجتماعی هفتم مطالعات اجتماعی هشتم مطالعات اجتماعی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی

در پرتاب یک تاس احتمال اینکه ۶ نیاید چقدر است؟
توسط امیرعباس دشتی در 17 خرداد
نقش پرزهای روده کوچک چیست؟
توسط فاطمه فریدنیا در 17 خرداد
ارتباط معنایی بین واژگان
توسط GHAZAL ZK در 17 خرداد
نابرابری اعداد توان دار
توسط سورنا متین پور در 17 خرداد